Telefon: +420 543 243 456, Mobil: +420 603 216 646

E-mail: kancelar@akholub.eu

Právní služby

Právo informačních technologií

Našim klientům poskytujeme poradenství zejména z oblasti práva softwarového, kdy jsme schopni zajistit klientovi k jeho záměru právní poradenství z aspektu autorskoprávního, licenčního či zajištění náležité právní ochrany jeho potřebám. Rovněž realizujeme přípravu smluv z jednotlivých oblastí ICT/IT práva, přičemž v této oblasti úzce spolupracujeme s příslušnými odborníky. Ačkoliv se jedná o oblast, která není doposud v českém právním řádu podrobně a dostatečně kodifikována, snažíme se zde držet krok s moderními trendy a reflektovat aktuální potřeby našich klientů, jimž flexibilně přizpůsobujeme náš právní servis.