Telefon: +420 543 243 456, Mobil: +420 603 216 646

E-mail: kancelar@akholub.eu

Právní služby

Správní právo

Věcně pestrou agendou spadající pod správní právo se v naší kanceláři zabývá několik odborníků. Naše zkušenosti v této oblasti sahají od práva stavebního, přes katastrální řízení, řízení s živnostenskými úřady, až k právu přestupkovému na jednotlivých úsecích správního práva. Samozřejmostí je pro nás zastupování našich klientů v jednotlivých správních řízeních či před správními soudy.